Anti-Sune Orientation - Set 6 Algorithms

Anti-Sune Orientation - Set 6 - Case 1

R’ U2 R’ D’ R U R’ D R2 U’ R’ U2 R

Anti-Sune Orientation - Set 6 - Case 2

U’ R’ U’ R U’ R2 D’ r U2 r’ D R2  (ZZLL)

Anti-Sune Orientation - Set 6 - Case 3

U’ R U2 R’ U2 R U’ R’ L U’ R U R’ L’

Anti-Sune Orientation - Set 6 - Case 4

U’ L U’ R U2 L’ U L U2 L’ U2 R’ U’ R U’ R’  (ZZLL)

Anti-Sune Orientation - Set 6 - Case 5

R’ U’ R U R2 D’ R U’ R’ D R2 U2 R’ U2 R

Anti-Sune Orientation - Set 6 - Case 6

U’ R’ U’ R U’ R2 D’ R U2 R’ D R2

Anti-Sune Orientation - Set 6 - Case 7

U R’ U2 R’ D’ R U2 R’ D R U’ R U’ R’ U2 R

Anti-Sune Orientation - Set 6 - Case 8

U R U’ R’ U2 R U’ R2 D’ R U’ R’ D R
L' U' L U' L2 D' L U L' D L U L  (ZZLL)

Anti-Sune Orientation - Set 6 - Case 9

U L' U' L' U R U' L U2 R' U' L U R U' R'

Anti-Sune Orientation - Set 6 - Case 10

U' R U2 R' U2 L' U R U' L R'

Anti-Sune Orientation - Set 6 - Case 11

U' L2 D' L U2 L' D L U' R U' L U R'  (ZZLL)

Anti-Sune Orientation - Set 6 - Case 12

U R’ U’ R U R’ F R U R’ U’ R’ F’ R2

Close Menu